Vragen aan en antwoorden van
Rolando Toro:

Hoe zou u Biodanza willen omschrijven? Is het een fysieke therapie? Een systeem om te groeien? Een creatieve oefening? Een spirituele training?

Biodanza is meer dan dit allemaal! Biodanza verwijst naar de totaliteit van de mens. Het deelt de mens niet op in kleine stukjes. Het heeft veel therapeutische effecten, maar deze zijn niet het oorspronkelijke doel. Biodanza is in principe een heropleiding in liefde. De oefeningen brengen ons tot werkelijke intimiteit met andere mensen.

De meesten van ons verbinden zich niet met veel diepgang met anderen. We kijken alleen naar de oppervlakte van de andere persoon – de neus, de vorm van de mond. Maar het een ander diep in de ogen kijken is extase Het versterkt bij ons de gehele gewaarwording van wie we zijn. De Biodanza oefeningen ontwaken onze “vivencia”, ons in leven zijn. En dit maakt het voor ons mogelijk om de intensiteit van ieder moment te voelen.

Waarom denkt u dat het zoveel succes heeft?
Omdat het een noodzaak is. Mensen zijn eenzaam doordat zij zoveel moeite hebben uitdrukking te geven aan liefde en sensualiteit. Ze voelen een enorm gebrek aan betekenis in hun leven. Ze raken makkelijk in een depressie en voelen zich gespannen. Misschien zijn ze op zoek naar gezondheid, maar gezondheid is niet voldoende; ze hebben geluk nodig. Biodanza biedt de mensen een toevluchtsoord om hun ware identiteit te voelen.

U heeft gezegd dat Biodanza kan helpen je “innerlijke zelf” te bereiken. Hoe gaat dit in zijn werk? Wat is het verschil tussen uw methode dit te doen en andere methodes zoals diverse vormen van meditatie?
Bij Biodanza zoeken we naar de “5 lijnen van vivencia” op zo een manier dat we een totaliteit van zijn produceren. Er zijn veel systemen die enkel op transcendentie werken. Dit is onvoldoende. Het is ook noodzakelijk om gezond te zijn, om liefde te voelen, om te creëren en om contact te maken met al dat leeft. Er zijn ook systemen die zich toewijden op de ontwikkeling van spieren, opdat mensen erg fit zullen worden. Die mensen worden heel fit, maar hun seksuele leven is een ellende en hun creativiteit is zwak.

Biodanza gaat over het gevoel van intensiteit van het ogenblik. Zodra wij in het hier en nu leven, dan wordt het leven fantastisch en dan is elk moment vol van betovering. Bijvoorbeeld: Ik word nu door jou geïnterviewd, maar tegelijkertijd geniet ik van het gebaar van je ogen. Het interview is eigenlijk helemaal niet belangrijk. De meeste mensen zoeken in het verleden of kijken naar de toekomst, maar als we de intensiteit van het moment leven, dan komt er een groot gevoel van welbevinden in ons, dat ons zelfs bij belangrijke problemen zal bijstaan.

U zegt dat de mensen niet meer in contact staan met de 5 basis manieren van leven. Wat zijn deze 5 basis lijnen en hoe brengt Biodanza ons er weer mee in contact?
De eerste lijn is vitaliteit. Wij zijn het resultaat van onze fragmentarische samenleving, die van ons eist hypocriet te zijn en op een onnatuurlijke wijze te leven. We denken het ene, voelen iets anders en doen weer iets heel anders. We verliezen het zicht op onze ware identiteit. Deze fragmentatie of gespletenheid is verantwoordelijk voor ziektes als kanker. Kanker is een afbraak van cellulaire eenheid. Het wordt veroorzaakt door een groep cellen die niet luisteren naar de totaliteit. Op dezelfde wijze is schizofrenie een gespletenheid in het brein. Biodanza verschaft een aantal oefeningen die er op gericht zijn om de integratie te herstellen die onze vitaliteit hersteld. Dit is pure gezondheid.

De tweede lijn is seksualiteit. Over het algemeen plaatsen wij een embargo op onze erotische gevoelens. En wij verstoppen ons achter een achter een code van passend gedrag. Dit veroorzaakt een ernstig conflict. Deze Biodanza oefeningen doen onze seksuele gevoelens ontwaken.

De derde lijn is de creativiteit. Niet slechts in de esthetische vorm, maar een diepgaande creativiteit die ons leven verandert. Wij moeten onze creativiteit in dienst stellen van ons leven. Pas dan zal alles vloeien en wordt je zelf de hoofdrolspeler in je leven. Dan zul je kunnen leven waar en met wie je wilt. En als je van beroep wilt wisselen, dan doe je dat gewoon.

De vierde lijn noem ik affectiviteit. Het vermogen lief te hebben. De meesten van ons vinden liefde gevaarlijk. We beschermen onszelf ertegen omdat het zo’n hoog risico met zich meedraagt dat het een groot lijden kan veroorzaken. Als je naar mensen kijkt die aan het begin staan van een relatie, dan zijn zij over het algemeen gelukkig. Maar zodra de liefde in een diepe wijze haar intrede doet ontsnappen ze! De geest verdedigt zich steeds tegen de onbekende affectiviteit. Affectiviteit is geen persoonlijke liefde. Het is de mogelijkheid om te houden van al dat leeft: Planten, dieren, zelfs het universum. Racisten hebben een hoge mate van ziekte in hun affectiviteit. Zij hebben hun potentieel om lief te hebben niet ontwikkeld. Het zijn ernstig zieke mensen. Zij denken slechts aan één persoon: zichzelf.

De vijfde lijn is “transcendentie”. De mogelijkheid om verder te voelen en te zien dan het ogenblikkelijke, om onze persoonlijke relatie met de totaliteit te voelen. De oefeningen die voor deze lijn zijn ontwikkeld vloeien uit in extase en een uitbreiding van ons bewustzijn.

Wat is het verschil tussen uw werk en het werk van, laat ons zeggen, Gabrielle Roth?
Het grootste verschil is dat Biodanza gaat over het contact van mensen onderling. Biodanza in eenzaamheid heeft geen betekenis. Het doel van biodanza is je te helpen communiceren met anderen, om diep in intimiteit te treden. Een ander verschil is dat, ondanks dat Biodanza pijnlijke gevoelens onderkent, het in de oefeningen er nooit op focust.

De grondlegger van Biodanza is Rolando Toro.
Hij is overleden op 16 februari 2010. Hij is 85 jaar geworden.

Biodanza Flashmob: